Family Service Polen sp. z o. o

kontakt:
ul. Marii Zaborowskiej 16/13, 76-200 Słupsk
tel. +48883942910
e-mail: biuro@family-service.pl

 

Formularz kontaktowyzgoda na przetwarzanie danych osobowych *

Informujemy, że firma FAMILY SERVICE POLEN Sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku (kod pocztowy:76-200) przy ul. Marii Zaborowskiej 16/13, jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych w związku z zawarciem umowy. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane na postawie przepisów ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych ) zwanego RODO. Dane osobowe pozyskane w toku zawierania umowy są niezbędne do jej wykonania. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi zatem art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Niektóre dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (np. w celach ubezpieczeniowych, czy też podatkowych). Pana/ Pani dane osobowe mogą być też przetwarzane w celach dochodzenia roszczeń lub w celach archiwalnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Kontakt z administratorem, w sprawie ochrony Pana/Pani danych osobowych możliwy jest : 1. - w formie pisemnej pod adresem : 76-200 Słupsk ul. Krasińskiego 1 2. - w formie telefonicznej pod nr tel. +48 883 942 910 3. - w formie elektronicznej pod adres poczty e-mail: lesniak@family-service.pl Zebrane dane ujawnione mogą zostać podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora danych, a w szczególności podmiotom współpracującym tj. Raiffeisen Agil Leese eG Oehmer Feld 31633 Leese
Kliknięcie przycisku „wyślij” jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z powyższym tekstem i zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie wyżej opisanym.Bądź na bieżąco, śledź nas na fejsie